Nâng Cao năng lực cửa hàng trưởng xăng dầu châu thành
04 Tháng Năm

Khóa đào tạo: “Nâng cao Năng lực cửa hàng trưởng Xăng dầu Châu Thành” và “Văn minh thương mại đối với doanh nghiệp”

 
Sự thành công của một công ty không chỉ phụ thuộc vào tầm nhìn, chiến lược của ban lãnh đạo mà còn nhờ năng lực của đội ngũ nhân sự. Với mong muốn đưa công ty phát triển lớn