TƯ VẤN

KASH đồng hành cùng Doanh nghiệp

KASH đồng hành cùng Doanh nghiệp trong các chương trình tư vấn nhằm giải quyết 5 nhân tố tác động tới hoạt động của Doanh nghiệp: Đối thủ cạnh tranh; Sản phẩm thay thế; Nhà cung cấp; Người tiêu dùng; Thị trường. Thông qua đó để mở rộng năng lực sẵn có của Doanh nghiệp, định vị lại hệ giá trị của Doanh nghiệp theo tư duy mới. Và cuối cùng có thể hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, chiến lược tài chính, chiến lược cạnh tranh tổng quát trong ngành nghề của Doanh nghiệp.

Các gói tư vấn thực hiện:
Tư vấn quản trị nội bộ
Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp
Hoạch định chiến lược cạnh tranh
Tư vấn điều tra và nghiên cứu thị trường
Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự: BSC, KPI…
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Bộ nhận diện thương hiệu
Chiến lược phát triển thương hiệu….