ĐÀO TẠO

KASH tập trung vào mảng đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp

KASH tập trung vào mảng đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo sẽ được giảng viên của Chúng tôi thiết kế và biên soạn riêng, gắn liền với thực tiễn hoạt động, phù hợp với mục tiêu, văn hóa, cũng như chiến lược của từng doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể.

Đội ngũ chuyên gia của KASH có nhiệm vụ đặc biệt kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp – đánh giá nhu cầu, điều tra nghiên cứu trước chương trình, sắp xếp giảng viên phù hợp, lên kế hoạch lớp học, xây dựng tài liệu, quản lý học viên, giám sát, đánh giá lớp học thông qua các công cụ đánh giá để đảm bảo các học viên đạt được mục tiêu sau khóa học.