THƯ NGỎ

ĐẠI DIỆN KASH VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC - NGUYỄN BÁ CỰ